Preuzmite aplikaciju

Opći uvjeti poslovanja

Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korištenja naših usluga pažljivo pročitate sledeće Opće uvjete poslovanja. Svaka poseta našoj aplikaciji, znači da ste ove uvjete pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko oni za Vas nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite naše usluge, kao ni aplikaciju.

Yolobook aplikacija Vam omogućava korištenje naših usluga i sadržaja u potpunosti prema uvjetima navedenim u daljem tekstu, i svakim daljim korištenjem aplikacije smatra se da ste se sa njima saglasili i da ćete sve sadržaje koristiti prema sopstvenoj odgovornosti i isključivo za osobne potrebe.

YOLO APP TECHNOLOGY može menjati ove uvjete bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali uvjete koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući.

#1 Područje primjene

Na poslovni odnos između YOLO APP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu (dalje: YOLO) i osobe koja predaje narudžbu za izradu proizvoda (dalje u tekstu: „Naručitelj“) primjenjuju se isključivo niže navedeni uvjeti u verziji koja se objavljuje na Internet stranici www.yolobook.com/hr i koja vrijedi u trenutku narudžbe.

Ove Opće uvjete poslovanja Naručitelj za potrebe svoje online-narudžbe može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati. Jezik ovih općih uvjeta kao i ugovora između YOLO-a i Naručitelja je hrvatski.

Za potrebe svog online foto-servisa YOLO će koristiti infrastrukturu i software društva YOLO APP TECHNOLOGY DOO. Za obradu narudžbi se društvu YOLO APP TECHNOLOGY DOO prosljeđuju samo oni osobni i slikovni podaci koji su potrebni za potpunu obradu.

#2 Ugovorni partner

Ugovorni partner Naručitelja je društvo YOLO APP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu sa sjedištem u Osijeku, Republika Hrvatska, na adresi Ivana Frana Gundulića u. 5/II; mail putem internet stranice www.yolobook.com/hr.

#3 Sklapanje ugovora

Naručitelj predaje narudžbu YOLO-u za izradu foto albuma i / ili proizvoda povezanih s fotografijama (dalje u tekstu: „Proizvodi“) dostavljajući digitalne slike u formi podataka („slikovni podatak“). Klikom na link „Naruči“ Naručitelj predaje obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora. Prije konačnog slanja narudžbe, Naručitelj svoje dostavljene podatke može u bilo kojem trenutku pregledati i / ili izmijeniti, uočiti eventualne greške pri unosu te ih ispraviti prije konačne potvrde narudžbe klikom na link „Naruči“. YOLO će Naručitelju potvrditi primitak narudžbe i prihvat ponude na adresu elektroničke pošte.

#4 Cijene

Dostava Proizvoda obavlja se po cijenama važećim na dan predaje narudžbe od strane Naručitelja, a koje su navedene na Internet stranici www.yolobook.com/hr u kunama. Ukupna cijena za Proizvode sastoji se od vrijednosti narudžbe.

#5 Pravo Naručitelja na jednostrani raskid ugovora

U skladu s odredbom čl. 79. st. 1 točke 3. Zakona o zaštiti potrošača, Naručitelj nema pravo opoziva narudžbe tj. nema pravo na jednostrani raskid ugovora nakon što je YOLO potvrdio prihvat narudžbe, jer se Proizvodi izrađuju po specifikaciji Naručitelja i prilagođavaju njegovim osobnim potrebama.

#6 Dostava i preuzimanje

Dostava odnosno preuzimanje Proizvoda obavlja se posredstvom kurirske službe, a prema odredbama navedenim u preuzetom fotoprogramu ili na Internet stranici www.yolobook.com/hr, osim ako između YOLO-a i Naručitelja nije nešto drugo ugovoreno.

Vrijeme potrebno za dostavu je navedeno unaprijed u postupku narudžbe. U slučaju kašnjenja s isporukom, Naručitelj nema pravo na naknadu štete, osim ako je kašnjenje prouzročeno krajnjom nepažnjom ili namjerom YOLO-a.

U slučaju da Naručitelj ne preuzme Proizvode, YOLO zadržava pravo u cijelosti namiriti potraživanje s osnove pružene usluge, kao i opravdano učinjene troškove u vezi s pružanjem usluga. YOLO u tom slučaju ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje Proizvoda.

#7 Plaćanje

Naručene Proizvode Naručitelj plaća pouzećem.

#8 Pridržavanje prava vlasništva

Roba ostaje u svojini YOLO-a sve do potpunog plaćanja celokupne cene za robu iz konkretne porudžbine.

#9 Odgovornost za materijalne nedostatke

U slučaju materijalnih nedostatka Proizvoda primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno. Naručitelj je dužan o vidljivim nedostatcima na isporučenim Proizvodima obavijestiti YOLO odmah po isporuci, a najkasnije osam dana po primitku Proizvoda, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.

Kod opravdanih reklamacija, tj. nedostataka na Proizvodima, Naručitelj može zahtijevati da YOLO nedostatke ukloni ili da mu preda Proizvode bez nedostataka. YOLO može odbiti postupiti po odabiru Naručitelja ako bi odabrani način ispravljanja nedostataka prouzročio nerazmjerno visoke troškove i ako bi drugi način ispravka bio značajno povoljniji za Naručitelja. Naručitelj ima pravo razmjernog sniženja cijene tek ako uklanjanje nedostataka ili dostava Proizvoda bez nedostataka nije moguća. U tom slučaju, YOLO će umanjiti ukupni iznos cijene za Proizvode s nedostacima u visini jedinične cijene usluge za određenu vrstu Proizvoda.

#10 Odgovornost za štetu

YOLO odgovara za štetu koja Naručitelju nastane zbog namjernog postupanja ili grube nepažnje YOLO-a, njegovih radnika, zastupnika ili pod-ugovaratelja, u skladu s općim odredbama odgovornosti za štetu. YOLO ne odgovara za štetu nastalu Naručitelju zbog obične nepažnje. Odgovornost YOLO-a za štetu u svakom je slučaju ograničena na iznos cijene za Proizvode koje je naručio Naručitelj.

#11 Zaštita podataka, izjava o privatnosti

Vezano za zaštitu (osobnih) podataka kao i sigurnost podataka upućuje se na posebnu Izjavu o privatnosti dostupnu na Internet stranici www.yolobook.com/hr. Navedenu Izjavu o privatnosti Naručitelj može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati.

YOLO ne odgovara za gubitak podataka Naručitelja predanih prilikom naručivanja Proizvoda. Naručitelj je dužan sam se pobrinuti za posjedovanje kopija podataka koje je prilikom narudžbe predao YOLO-u na obradu.

YOLO ne osigurava podatke koje je dostavio Naručitelj. Slikovni podaci koje je dostavio Naručitelj brišu se 14 dana od predaje narudžbe.

#12 Prava intelektualnog vlasništva, kaznene odredbe

Naručitelj sam odgovara za sadržaj prenesenih slikovnih datoteka. Kod svih slikovnih i inih podataka koje Naručitelj prenese YOLO-u tijekom narudžbe kao i kod pohranjivanja slikovnih datoteka, Naručitelj je obvezan osigurati da posjeduje ili da su na njega uredno prenesena sva prava intelektualnog vlasništva (autorsko pravo, žigovno pravo i sl.) vezana za tako prenesene slikovne i ine podatke. Naručitelj isključivo sam odgovara za sve posljedice koje nastanu zbog mogućih povreda te je obvezan YOLO osloboditi bilo kakve odgovornosti u slučaju kršenja tih prava intelektualnog vlasništva.

Naručitelj predajom narudžbe jamči da se sadržajima prenesenih slikovnih datoteka ne krše kazneni propisi, a posebice ne oni propisi koji se odnose na širenje dječje pornografije. Ako YOLO sazna za postupanje protivno ovom jamstvu, odmah će o tome o tome obavijestiti tijela nadležna za kazneni progon.

YOLO zadržava pravo da odbije tj. ne prihvati narudžbinu, ako nađe za shodno da je sadržaj narudžbine neprimjeren ili iz bilo kojih drugih razloga neprihvatljiv, a o čemu će blagovremeno obavijestiti Naručitelja.

#13 Zaključne odredbe

Na ugovorni odnos izmeću YOLO-a i naručitelja primjenjuje se hrvatsko zakonodavstvo uz isključenje primjene UN Konvencije o međunarodnoj prodaji robe.

Ukoliko pojedine odredbe ugovora s Naručitelja postanu u cijelosti ili djelomično ništetne, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.

Od 15. veljače 2016. EU komisija pokrenula je platformu za izvanpravno rješavanje sporova. Platforma omogućuje potrošaču rješavanje sporova nastalih prilikom internet kupovine bez pokretanja sudskog postupka. Internetsko rješavanje sporova pronaći će te ovdje: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Upite čekamo na www.yolobook.com/hr